Nậm Hồng 1 & 2

Dự án
Video
Thống kê truy cập
Nậm Hồng 1 & 2
Thủy điện Nậm Hồng 1 & 2

Thủy điện Nậm Hồng 1 & 2

Nhà máy thủy điện Nậm Hồng 1 & 2 được xây dựng tại Xã Chiềng Công huyện Mường La tỉnh Sơn La.