Nậm xá

Video
Thống kê truy cập
Nậm xá
Thủy điện Nậm Xá

Thủy điện Nậm Xá

Nhà máy thủy điện Nậm Xá được xây dựng tại Xã Chiềng Ân huyện Mường La tỉnh Sơn La.