Thủy điện Chiềng Công 1 & 2

Video
Tin mới
Thống kê truy cập
Thủy điện Chiềng Công 1 & 2
Thủy điện Chiềng Công 1 & 2
Nhà máy thủy điện Chiềng Công 1 & 2 được xây dựng tại Xã Chiềng Công huyện Mường La tỉnh Sơn La. - Khởi công ngày 20/02/2009. - Ngày đi vào hoạt động:  +Nhà máy Chiềng Công 2 phát điện ngày 18/07/2010. + Nhà máy Chiềng Công 1 phát điện ngày 06/03/2011. - Có tổng diện tích mặt bằng 509723,7 m2. - Có Công suất 6,4MW.  Dự án đi vào hoạt động góp phần vào sự phát triển bền vững tại địa phương, làm tăng tỷ trọng Công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Ngoài ra dự án cung cấp lượng điện ổn định sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của tỉnh, tạo điều kiện các làng nghề truyền thống và các ngành du lịch, dịch vụ trong tỉnh. Bên cạnh đó còn tạo việc làm cho nhân dân ở địa phương. Một số hình ảnh của thủy điện Chiềng Công 1.

- Ngày đi vào hoạt động: 
+Nhà máy Chiềng Công 2 phát điện ngày 18/07/2010.
+ Nhà máy Chiềng Công 1 phát điện ngày 06/03/2011.
- Có tổng diện tích mặt bằng 509723,7 m2.
- Có Công suất 6,4MW. 
Dự án đi vào hoạt động góp phần vào sự phát triển bền vững tại địa phương, làm tăng tỷ trọng Công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Ngoài ra dự án cung cấp lượng điện ổn định sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của tỉnh, tạo điều kiện các làng nghề truyền thống và các ngành du lịch, dịch vụ trong tỉnh. Bên cạnh đó còn tạo việc làm cho nhân dân ở địa phương.


Một số hình ảnh của thủy điện Chiềng Công 1.

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh Thủy điện Chiềng Công 2