Công bố Kêt quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năng 2020

Video
Tin mới
Thống kê truy cập
Công bố Kêt quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năng 2020
Công bố Kêt quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năng 2020

Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn đã phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020:

- Thời gian phát hành trái phiếu: 28/9/2020

- Số lượng trái phiếu phát hành: 2300 trái phiếu

- Mệnh giá triếu phiếu: 100.000.000 VNĐ/Trái phiếu

File đính kèm: /uploads/files/Bang%20CBTT.pdf