Công ty cổ phần và xây dựng Lam Sơn

Kế Toán Công Trường
Thông báo tuyển dụng kế toán công trường
Thủy điện Nậm Giôn

Thủy điện Nậm Giôn

Nhà máy thủy điện Nậm Giôn được xây dựng tại Xã Chiềng Ơn huyện Mường La tỉnh Sơn La.
Thủy điện Nậm Xá

Thủy điện Nậm Xá

Nhà máy thủy điện Nậm Xá được xây dựng tại Xã Chiềng Ân huyện Mường La tỉnh Sơn La.
Lĩnh vực hoạt động
Video