Công ty cổ phần và xây dựng Lam Sơn

Thủy điện Nậm Xá
Nhà máy thủy điện Nậm Xá được xây dựng tại Xã Chiềng Ân huyện Mường La tỉnh Sơn La.
Lĩnh vực hoạt động
Video