Chuyến đi kiểm tra tiến độ tại Tập đoàn Vân Tiễn - Hồ Nam - Trung Quốc

Video
Tin mới
Thống kê truy cập
Chuyến đi kiểm tra tiến độ tại Tập đoàn Vân Tiễn - Hồ Nam - Trung Quốc
Chuyến đi kiểm tra tiến độ tại Tập đoàn Vân Tiễn - Hồ Nam - Trung Quốc
Trong chuyến đi kiểm tra tiếng độ ngày 10 - 12/12/2016, Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 4 đã có chuyến thăm tới Tập đoàn Vân Tiễn tại Hồ Nam - Trung Quốc. Sau đây là một số hình ảnh cụ thể của chuyến làm việc.

Sau đây là một số hình ảnh cụ thể của chuyến làm việc